מיזם לקידום ועידוד השכלה גבוהה במגזר החרדי
סיוע מלגות לחרדים
על המכללה, להתקשר למינהלת הפרויקט.
בטלפון: 5825329 - 02 או באמצעות מייל: MilgotSchool@taldor.co.il
לצורך קבלת שם משתמש וסיסמא לכניסה לאתר להקלדת דיווחי הסטודנטים.
מוסד הלימוד ידווח למינהלת המיזם את פרטי הבקשות ויעביר את החומר לידי המינהלת
לא יאוחר מיום 20/03/2016 י' באדר ב' תשע"ו.
                                                                      כל הזכויות שמורות © 2007                                                                               Created By ERG