הפעלת מערך תשלומי מלגות לסיוע במימון תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ז.

  בהתאם לחוזר מנכ"ל_ע"ג 1 משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידים ממשפחות שידי הוריהם אינה משגת,

  בדרך של הענקת מלגות לצורך מימון רכישת ספרים ואביזרי לימוד, ופעולות העשרה לימודיות חינוכיות וחברתיות.

  אין בהקצבה זו לסייע  לכלל התלמידים, אלא  לאתר את הנצרכים ביותר ולסייע להם ולו באופן חלקי.

  בחירת התלמידים וסכום המלגה לכל תלמיד, נקבעים בהתאם לקריטריונים כפי שמכתיב משרד החינוך ועל פי שיקול הדעת של

  חברי וועדת המלגות הבית ספרית, ההנחה הינה כי, הצוות החינוכי מכיר היטב את הצרכים ויבצע את

  חלוקת התקציב באופן מושכל והוגן.

 

נהלים לחלוקת המלגות:

מנהל בית הספר ימנה ועדת מלגות שתפקידה לבחור את התלמידים הזכאים לקבלת המלגה, בהתאם   לקריטריונים 

 ולמשקלות המפורטים להלן.

גובה המלגה לתלמיד בביה"ס היסודי ינוע בין 250 ל- 500 ₪

גובה המלגה בחט"ב/ חט"ע ינוע בין 400-800 ₪

 

 

להלן טבלת פרמטרים ומשקלות לקביעת הניקוד עבור הזכאות לקבלת מלגה.

בטבלה זו לא ניתן לשנות את היחס בין שלושת הפרמטרים ואולם ניתן לקבוע מדרגות אחרות של

הכנסה לנפש.

משקל הכנסה

משקל אישור רווחה

משקל ניקוד פרטני

70

20

10

ההכנסה החודשית לנפש

דירוג

ניקוד לפי הכנסה לנפש

תוספת בגין אישור רווחה

תוספת ניקוד פרטני (דוגמא)

סה"כ ניקוד סופי

1

0–1299

1

70

20

10

100

2

1300-1430

0.9

63

20

10

93

3

1431-1570

0.8

56

20

4

80

4

1571-1730

0.7

49

20

 

69

5

1731-1900

0.6

42

20

 

62

6

1901-2090

0.5

35

20

 

55

7

2091-2300

0.4

28

20

 

48

8

2301-2530

0.3

21

20

 

41

9

2531-2780

0.2

14

20

 

34

10

2781 ומעלה

0.1

7

20

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     אנא קראו בעיון את ההנחיות לועדת המלגות.

     ככל שיש קושי בחישובים ניתן להסתייע במנהל חשבונות/מורה למתמטיקה.

 1. הכנסה לנפש=סה"כ הכנסות ברוטו של שני ההורים מעבודה או מעסק לחלק במספר הנפשות בבית כולל ילדים עד גיל 18.
 2. בטבלה לעיל ניתן ניקוד עבור כל מדרגת הכנסה.
 3. יש להעתיק אל טבלת התלמידים הזכאים את הניקוד המתאים עפ"י ההכנסה לנפש.
 4. אישור מלשכת הרווחה שהמשפחה דרגת זכאות א' עקב קשיים כלכליים מזכה ב- 20 נקודות נוספות שירשמו בעמודה נפרדת. תלמיד אשר לא המציא אישור על דרגת זכאות א' ברווחה- העמודה תישאר ריקה.
 5. בטור נפרד ניתן להוסיף עד 10 נקודות עפ"י שיקול דעת הועדה-כל תלמיד חייב להיות מנוקד בניקוד פרטני.
 6. בחישוב הניקוד הסופי יש לחבר את הניקוד לפי הכנסה, ניקוד לפי רווחה וניקוד פרטני של ועדת המלגות. הנתון ירשם בעמודה האחרונה.
 7. סכום הניקוד המקסימלי לתלמיד הוא 100 נקודות.
 8. יש לדרג את כל התלמידים שהגישו בקשות לפי סדר יורד של מספר הנקודות.
 9. ועדת המלגות תחליט מהו סכום המלגה לכל ניקוד סופי.
 10. אפשר לתת את אותו סכום מלגה עבור טווח של נקודות. לדוגמא:
  60-80 נקודות= 300 ₪. 81-100 נקודות=400 ₪.
 11. תלמידים עם ניקוד זהה חייבים לקבל את אותו סכום מילגה.
 12. את הקצאת המלגות שקיבל בית הספר יש לחלק בין התלמידים הזכאים לפי טווח גובה המלגה כמפורט במכתב ההקצאה.
 13. בעת קבלת הקצאת המלגה לבית הספר, יש להיכנס למערכת המלגות באתר האינטרנט שכתובתו milgot-taldor.erg.solutions ולהדפיס שוברים לחתימת הורי התלמידים. את השוברים ניתן למצוא בסוף רשימת התלמידים במלגה הרלוונטית. את השוברים יש לשמור בתיק התלמיד.

 

                                    קישור לאתר:  milgot-taldor.erg.solutions

 

                                                                      כל הזכויות שמורות © 2007                                                                               Created By ERG