תיאור הפרויקט:

משרד החינוך מקיים מערך סיוע ליחידים המסייע לקידום התפתחותם הרוחנית, הגופנית והחברתית של התלמידים והסטודנטים בישראל, בדרך של הענקת מלגות עידוד או סיוע או פרסי הצטיינות לתלמידים וסטודנטים ראויים הלומדים בבתי הספר שבפיקוח  המשרד ו/או מוסדות על תיכוניים מוכרים, עפ"י קריטריונים שיקבע המשרד.

מטרה:       לסייע לתלמידים שאינם יכולים לממן רכישת ספרים, אביזרי לימוד, ופעולות העשרה לימודיות חינוכיות וחברתיות.

                                                                      כל הזכויות שמורות © 2007                                                                               Created By ERG